TÌNH ĐẠO PHẬT

Phật pháp

Tình Đạo Phật vẫn không riêng lợi
Mà vốn tình liên đới nhân sanh
Tình trong vạn sự yên lành
Không tình ở chỗ tạo ra khổ đời.

Tình Đạo Phật không rời nhân loại
Rất biết rành những cái khổ vui
Thấy người khổ dạ không nguôi
Cho nên rất muốn mọi người thảnh thơi.

Tình Đạo Phật tình vui hơn cả
Vì lẽ không có dạ riêng tư
Khối tình chân thật bất hư
Xem người nào cũng bằng từ thiện tâm.

Tình Đạo Phật tình cầm chắc chắn
Dù sang hèn cũng chẳng đổi thay
Nguyện lành vẫn một không hai
Chết thân cũng chịu đọa đài cũng cam.

Tình Đạo Phật khó làm cho lợt
Đối chúng sanh chẳng bớt tình thương
Tình thương dù kẻ không tường
Cũng không hề chán trên đường độ sanh.

Tình Đạo Phật lợi danh khó chuộc
Thương người không vì buộc mà thương
Giúp người do tánh yêu thương
Không do mưu lợi cho đường hậu lai.

Tình Đạo Phật với ai không bỏ
Độ được thì cứ độ liền khi
Khối tình của tánh từ bi
Khác hơn tình thiếu lương tri của đời.

Tình Đạo Phật những nơi nào có
Tất nhiên là chỗ đó rất hòa
Ở ăn đúng đạo người ta
Ít nghe thấy việc xấu xa đê hèn.

Tình Đạo Phật không ghen ghét lẩn
Mà chỉ thay tánh giận làm vui
Thứ tha hơn cố chấp người
Đắng cay đổi lại ngọt bùi cho nhau…

st

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *