TÌNH ĐẠO PHẬT

Tình Đạo Phật vẫn không riêng lợi Mà vốn tình liên đới nhân sanh Tình trong vạn sự yên lành Không tình ở chỗ tạo ra khổ đời. Tình Đạo Phật không rời nhân loại Rất biết rành những cái khổ vui Thấy người khổ dạ không nguôi Cho nên rất muốn mọi người thảnh […]

Continue Reading

Gía như…

Một ngày chợt nhận ra: có một số người nếu mình không chủ động, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn, ai mới thật sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta, ai có thể ở lại đến tận sau cùng, hãy nhớ trân […]

Continue Reading

CHÍ TÂM SÁM HỐI .

Ðệ tử chúng con và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê-lầm, lại do sáu căn ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô-gián và tất cả các tội khác, nhiều vô-lượng […]

Continue Reading