Thơ vui

XÓT XA

Bình minh rạng rỡ nở nụ cười Cay đắng nhìn đời xót mưa rơi Thương…

MỐI TÌNH

Anh còn nhớ bài thơ em đã viết  Mối tình đầu da diết phải không…

TÌNH SO LE

Một cuộc tình,, để rồi phải suy ngẫm .? Bé hẹn ta cùng thắm đậm…