Tâm sự

Kẻ thứ ba

Một mối tình chỉ có hai người yêu nhau, nhưng em lại là người đến sau không chiếm trọn…