Phật Pháp Nhiệm Màu

Cái gì của bạn cuối cùng sẽ thuộc về bạn, cưỡng cầu cũng vô ích

Sống ở đời tuyệt đối không nên cưỡng cầu, nếu cái gì là của mình thì cuối cùng sẽ trở về bên mình thôi. Ai muốn thắng xin nhường cho thắng. Ai muốn hơn xin cứ tự nhiên. Đủ phước Duyên thì toàn quyền sử hữu. Cố cưỡng cầu, giữ cũng chẳng lâu. Cái gì […]

Gia Đình Cà Tìm Trên MXH

Quảng cáo